Intrebari

Care este rolul certificatului fiscal in procesul de vanzare?
Certificatul fiscal - atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.
sus

Ce este certificatul de sarcini?
Certificatul de sarcini - este eliberat de Judecatorie numai in baza actelor de proprietate care poarta mentiunea transcrierii la Judecatorie (aceasta operatiune a putut fi indeplinita numai pana la data de 01.07.1999, data de la care s-a trecut la sistemul de evidenta prin cartea funciara).
Certificatul de sarcini atesta faptul ca apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii etc.
sus

Ce este cartea funciara?
Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Jusitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.
Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.
Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare.
Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.
sus

Cine elibereaza extrasul de carte funciara?
Extrasul de carte funciara - este eliberat de Judecatorie in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului.
Intabularea este obligatorie pentru:
- toate actele de instrainare incheiate dupa data de 01.07.1999;
- toate actele de proprietate care nu au fost transcrise la Judecatorie pana la data de 01.07.1999.
Extrasul de carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:
1. descrierea imobilului
2. numele si prenumele proprietarilor
3. actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea
4. sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.
sus

Ce etape trebuie sa parcurg pentru deschiderea cartii funciare?
Lucrarea pentru deschiderea Cartii Funciare are urmatoarele etape:
1.Un proiectant autorizat, va realiza planul apartamentului, planul de incadrare in zona a blocului si Memoriul tehnic justificativ referitor la toate apartamentele din bloc si la spatiile cu alta destinatie.
Avizele necesare se obtin de la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
2. Se intocmeste un set de copii legalizate dupa actul (actele) de propriatate.
3. Se legalizeaza o copie dupa certificatul fiscal eliberat in ultimele 30 de zile (originalul se utilizeaza l notar, cu ocazia vanzarii).
4. Se intocmeste o cerere (in 2 exemplare) din parte Asociatiei de proprietari (locatari), semnata si stampilata de Administrator, prin care se solicita deschiderea Cartii funciare colective si atribuirea numarului cadastral.
5. Se intocmeste o cerere personala (in 2 exemplare) prin care se solicita deschiderea Cartii Funciare individuale. Desi termenul legal de obtinere a incheierii de intabulare este de pana la 60 de zile, practic acesta este de 7-10 zile. Daca deschiderea Cartii Funciare se face cu ocazia vanzarii, atunci obligatia deschiderii acesteia revine cumparatorului, dupa semmarea contractului de vanzare-cumparare la notariat, vanzatorului revenindu-i obligatia de realiza planurile cadastrale si de a obtine certificatul fiscal de la Directia fiscala si Certificatul de sarcini de la Judecatorie. Prima vanzare a unui apartament intr-un bloc de locuinte poate solicita un consum destul de mare de resurse financiare si de timp. Dupa aceea insa o vanzare se va putea face mult mai repede, pe baza unui certificat fiscal si a extrasului de carte funciara, certificate care se pot obtine intr-un timp relativ scurt.
Dupa deschiderea Cartii funciare colective (a blocului), cu ocazia vanzarii unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de incadrare in zona si memoriul tehnic justificativ.
sus

De ce acte am nevoie pentru a vinde un teren?
1. Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.
2. Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.
3. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.
4. Titlu de proprietate, eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor.
Aceste titluri de proprietate s-au eliberat proprietarilor carora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991.
sus

La ce serveste documentatia de cadastru?
Sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si contine principalele informatii legate de un imobil (nr. cadastral, dimensiuni, forma, suprafata, proprietar, etc.).
sus

Cat dureaza executarea si executia si avizarea unei lucrari de cadastru?
Poate dura intre 5 si 15 zile, depinzand de natura si marimea lucrarii.
sus

Pentru ce este necesar sa se intocmeasca documentatia de cadastru?
Pentru proiectarea unor constructii, la obtinerea Certificatului de Urbanism, in vederea parcelarilor si unificarilor, la verificarea dimensiunilor si suprafetelor parcelelor de teren in vederea tranzactiilor cu acestea, la granituiri, la stabilirea diferentelor de nivel, etc.
sus

Cand sunt necesare cadastrul si intabularea?
In vederea efectuarii unei tranzactii sau constituirea unei ipoteci, bunul imobil trebuie inregistrat in Cartea Funiara (Intabularea).
sus

Care sunt actele necesare intocmirii documentatiei cadastrale/topografice?
Actele necesare documentatiei de cadastru si intabulare le gasiti aici.
sus

Cum si cand se achita onorariul cuvenit?
Acesta se achita la angajarea lucrarii.
sus

Ce cuprinde documentatia tehnica realizata de exprtii cadastrali?
Fisa corpului de proprietate
Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si calculul suprafetelor in cazul terenurilor (curtilor)
Relevee in cazul apartamentelor
Plan de incadrare in zona
Tabel delimitare vecinatati
Memoriu tehnic
Documentatia sus mentionata face parte din dosarul cadastral care se depune spre avizare la OCPI – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
sus

Cum se realizeaza intabularea imobilului la BCF (Birou de Carte Funciara) de care acesta apartine?
Dosarul avizat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se transmite catre BCF, unde este inscris in Cartea Funciara si se emite incheierea de intabulare a imobilului.
sus